Vyhľadávanie

Pozri tiež

Diéta - rysovanie

 

Čo je to Bodybuilding ?

-  Jeho hlavným cieľom je prostredníctvom použitia špecialných cvikov založených na báze progresívneho odporu dosiahnuť estetizáciu ľudského tela. Bodybuilding nie je len šport, je to životný štýl, prístup k cieľavedomému tvarovaniu ľudského tela.

História

- Bodybuilding sa začal rozvíjať na začiatku 20. storočia v USA. Hlavnými propagátormi tohto športu boli bratia Weiderovci, ktorí vytvorili niekoľko základných prístupov k tvarovaniu postavy. Začali organizovať súťaže a pritiahli široké masy bežného obyvateľstva. Za najvýznamnejšiu osobnosť v kulturistike sa považuje Arnold Schwarzenegger, mladý Rakúšan, ktorý na pozvanie od bratov Weiderovcov cestuje do USA, aby sa neskôr stal mnohonásobným víťazom najprestížnejšej súťaže Mr. Olympia. Kulturistika prekonala od svojich počiatkov dlhú cestu. V 21.storočí sa jej nevenujú už len nadšenci v pivniciach a podkrovných posilňovniach, fitness sa stáva veľmi populárnym životným štýlom.

Krátka charakteristika

- Kulturistika ako šport nie je zaradená medzi olympijskej disciplíny. V kulturistike nejde primárne o dvíhanie záťaže, i keď prekonávanie odporu závaží je hlavným tréningovým prostriedkom, ale o rozvoj svalových partií tela.
- Na súťažiach sa posudzuje viacero faktorov pretekárov, ako sú napríklad objem svalstva, symetria postavy a vyrysovanosť, ostrosť detailov, prevedenie základných póz, voľná zostava pretekárov, úprava pokožky a celkový dojem. Hodnotenie je subjektívne, preto sa často na súťažiach stáva, že výsledky sú kontroverzné.

Základné pózy

- Sú: základný postoj, dvojitý biceps spredu, široký chrbtový sval spredu, hrudník z boku, dvojitý biceps zozadu, široký chrbtový sval zozadu, ľubovolný triceps, brucho a stehná. Občas sú pretekári vyzvaní o prezentáciu pózy "most muscular", ktorá patrí medzi nepovinné.

Póza "most muscular" - Ronnie Coleman